Privacy Policy

Privacy Policy

Otter Works Games

Nyilvántartási szám:******************

Adószám: ***********************

Székhely: 1117 Budapest,Etele út 57

Tel.:********************

Adatkezelési nyilvántartási szám: *****************

Otter Works Games,továbbiakban mint Üzemeltető,Szolgáltató

-http://otterworksgames.com/

az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja.Üzemeltető az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Az üzemeltető adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása,fenntartása,védelme,valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt,valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célek érdekében a lehető legrövidebb ideig,az adattakarékosság és az adatelkerlés elvét is figyelembe véve kezel.

Az Üzemeltető internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak.

Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások,amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás.Ilyen p.l. az online vásárlás,hírdetésfeladás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb,elengethetetlen adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához,a számlázáshoz, iletve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig,ameddig ez feltétlenül szükséges;beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás,szavatosság esetkörét.Illetve amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri.Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az üzemeltető az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni,kivéve azt az esetet,ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárul,illetve,ha a harmadik személy az Üzemeltető kapcsolódó vállalkozásának minősül.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán az Szolgáltató,valamint kapcsolódó vállalkozásai,mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felel.

A szolgáltatást igénybevevőnek lehetőségük van arra,hogy annak igénybevételét megelőzően,valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatban letiltsa.

Az oldal SSL és Hacker támadás elleni védelemmel van ellátva. Személyes adatai a legnagyobb biztonságban vannak nálunk.

comodo ssl         comodo hacker

A tárhely szolgáltatója:

  • Név: *****************
  • Székhely:**********************